Tuesday, March 8, 2016

தோழர்களே, தோழியர்களே வணக்கம். வருகின்ற 16.03.2016 அன்று தாம்பரம் கோட்ட அதிகாரியுடன் மாதாந்திர பேட்டி நடைபெறவுள்ளது. தோழர்கள், தோழியர்கள் தங்களின் அலுவலக பிரச்சனைகள் மற்றும் இன்னல்கள் ஆகியவற்றை தாம்பரம் கோட்ட சங்க மின் அஞ்சல் முகவரியான aipeutambaram@gmail.com அல்லது கோட்ட செயலரின் கைபேசி எண்ணான 98410 55333 ஆகியவற்றில் 14.03.2016 தேதிக்குள் தெரியபடுத்துமாறு கேட்டுகொள்கிறோம்.

                                                                           கோட்ட செயலர் 
                                                     தாம்பரம்கோட்ட சங்கம்.

No comments:

Post a Comment